Na této stránce najdete aktuální rozpis všech prozatím vypsaných seminářů regionálních rozhodčích a delegátů pro sezónu 2021-22. Každý rozhodčí musí během sezóny absolvovat 3 semináře, nováčci semináře 2, delegáti 1. Prosím všechny rozhodčí, aby dodržovali úroveň licence, pro kterou je seminář navržen. Na všechny semináře je nutné se přihlásit přes FIS, všechny vzdělávací semináře pro rozhodčí mají kapacitu 20 osob, ostatní semináře jen 10 osob.
Od letošní sezóny je zaveden nový systém vzdělávání, který zavádí pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit svoji licenci, povinnost absolvovat semináře na vybraná témata dle následujícího seznamu:
  posun z E na D: 1) EZOU a specifika mládežnických soutěží
        2) pohybový systém 5+1 a signalizace
    3) emoce I a tresty I
  posun z D na C: 4) emoce II a tresty II
       

5) pohybový systém II a komunikace

    6) role rozhodčího a budování páru I
        7) plynulost hry a výhody
    8) aplikace pravidel I - jednoznačné přestupky florbalkou
        9) aplikace pravidel II - jednoznačné přestupky tělem
  posun z C na B: 10) emoce III a tresty III
        11) budování páru II
        12) vnímání utkání
        13) osobnost rozhodčího
        14) kondice rozhodčího
        15) aplikace pravidel III - sporné přestupky florbalkou
        16) aplikace pravidel IV - sporné přestupky tělem
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE E
         
  Pohybový systém 5+1 a signalizace
    termín: 19. října 2021 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Aleš Jansa
         
  EZOU a specifika mládežnických soutěží
    termín: 9. listopadu 2021 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Pardubice, DDM Alfa, Družby 334
    školitel: Aleš Jansa
         
  Emoce I a tresty I
    termín: 23. listopadu 2021 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Aleš Jansa
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE D
         
  Emoce II a tresty II
    termín: 21. října 2021 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: ONLINE, odkaz na seminář obdrží přihlášení v den konání emailem
    školitel: Michal Měsíček
         
  Aplikace pravidel I
    termín: 2. listopadu 2021 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: Pardubice, DDM Alfa, Družby 334
    školitel: Jiří Němec
         
  Aplikace pravidel II
    termín: 15. listopadu 2021 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Jiří Němec
         
  Pohybový systém II a komunikace
    termín: 2. prosince 2021 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Jakub Vlček
         
  Výhody a plynulost hry
    termín: 14. prosince 2021 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Aleš Jansa
         
  Role rozhodčího a budování páru I
    termín: 20. ledna 2022 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: ONLINE, odkaz na seminář obdrží přihlášení v den konání emailem
    školitel: Michal Měsíček
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE C
         
  Vnímání utkání
    termín: 18. listopadu 2021 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Jakub Vlček
         
  Osobnost rozhodčího
    termín: 14. prosince 2021 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: Pardubice, DDM Alfa, Družby 334
    školitel: Jiří Němec
         
  Aplikace pravidel III
    termín: 20. ledna 2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    školitel: Jakub Vlček
         
         
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18